Akce

10.6.2017 od 13. hodin
      v Kempu Děčín   

 http://kramle.webnode.cz     


Sponzoři

Jak pomoci - fundraising

Jakákoliv pomoc je důležitá. I sebemenší dar má svůj smysl a pomáhá zlepšit život postižených lidí. Velké dary pomohou nastartovat nový projekt, zakoupit konkrétní vybavení, urychlit zlepšení podmínek pro sociální a pracovní rehabilitaci klientů. Malé dary jsou zase pevnou oporou každodenní činnosti a systematické práce a pomáhají udržet standardní zázemí a naplnění základních potřeb a požadavků zákona na zajištění sociálních služeb.

Struktura:
1. Možnosti podpory – na co a kolik potřebujeme
2. Formy podpory
3. Odměna pro vás
4. Poděkování
 

1. Možnosti podpory – na co a kolik potřebujeme

Můžete podpořit cokoliv – vybrat si konkrétní projekt, vybavení nebo aktivitu (viz níže adresné projekty), nebo věnovat svou podporu na činnost Slunečnice, o.s. jako takovou.

Adresné projekty k podpoře:
 

1.1 Výtvarný ateliér Slunečnice, o.s.

Ve výtvarném ateliéru se talentovaní lidé s postižením učí uvolňovat a rozvíjet svoji kreativitu, pod vedením profesionálů se učí různé výtvarné techniky a styly, vystavují svá díla a dlouhodobě na sobě pracují. Ateliér vede Ing. Arch. Veronika Třebická Tomanová.

1.2 Program zahradnictví

Jde o nadstavbovou službu pro klienty zapojené do programů nácviku samostatnosti, jejichž součástí je nácvik péče o domácnost, kam zahrada jistě patří. Klienti se pod vedením asistenta věnují v teplých měsících úpravám záhonů a trávníku před budovou Slunečnice v Hudečkově ulici, zajišťují ve spolupráci s tréninkovými provozy v kavárně a restauraci květinovou výzdobu a pomoc s údržbou venkovních prostorů. V zimě se starají o odklízení sněhu a péči o zahradní náčiní. Mimo jiné se učí používat bylinky a domácí zeleninu při vaření.

1.3 Rukodělná dílna

Jde o shrnutí všech pracovně tvůrčích aktivit v rámci ergoterapie a sociálně terapeutických dílen. V programu ergoterapie klienti zkouší různé způsoby tvorby s nejrůznějšími materiály, „zaměstnávají ruce“. V programu sociálně terapeutických dílen jsou již vedeni k získání základních pracovních návyků a dovednosti pro postupy výroby svící, ručního papíru a dekoračních prací.

1.4 Pracovní trénink

Aby se postižení lidé mohli plnohodnotně zapojit do běžné společnosti, pomáháme jim v rok a půl trvajícím programu pracovního tréninku získat pracovní dovednosti, učíme je pravidelné docházce, komunikaci, dodržování pracovního režimu, orientaci ve smlouvách, atd. Trénink probíhá na dvou pracovištích – v kavárně – palačinkárně Na cestě (na děčínském zámku) a vegetariánské restauraci Kašmír (v Děčíně 1).

1.5 Integrované kroužky a kurzy

Pro postižené lidi je náročné najít aktivity, které by jim zpříjemnily a zaplnily volný čas, kde by se mohli setkávat s vrstevníky i lidmi z běžného života, společně se něco učili, tvořili a pravidelně prezentovali výsledky této společné činnosti. Ve Slunečnici postižení lidé za tímto účelem využívají následujících kroužků a kurzů: divadlo, plavání, fotbalový tým, vaření a večerní kurz vaření pro zaměstnané.

1.6 Dobrovolnické centrum

Proškolení dobrovolníci pomáhají s volnočasovými aktivitami lidí s postižením, pomáhají s přípravou akcí, s propagací, s provozem, v programu Dobré odpoledne se na jedno odpoledne v týdnu stávají kamarády a oporou osamělých postižených lidí.

1.7 Vysokozdvižná plošina pro vozíčkáře

U vchodu do budovy Slunečnice, o.s. máme instalovánu do r.2003 vysokozdvižnou rampu pro vozíčkáře. Pravidelným používáním již zcela ztratila na funkčnosti a její stálé opravy se nám jen prodražují. Potřebovali bychom novou, její cena je 180.000,- Kč. Bez ní se, bohužel, imobilní klienti nedostanou za svými službami, ani postižení lidé do práce (např. do Chráněné grafické dílny).

Druhou rampu potřebujeme ke zpřístupnění tréninku a pohybu osob s postižením v Tréninkové vegetariánské restauraci Kašmír v Anenské ulici. Rampu bychom umístili ke schodišti na terasu, zadním vchodem se pak vozíčkář bez obtíží dostane do prostoru restaurace nebo jen na terásku.
Cena do 200.000,- Kč.

1.8 Festival spojených světů Kramle

Benefiční festival hudby, divadel, filmového promítání, dílen a zajímavých seminářů dramaterapie, muzikoterapie a arteterapie pořádáme od r.1996 jako spojení mezi světem lidí s postižením a tím naším, rádoby „normálním“. Festival probíhá na konci června na Děčínském zámku a je velmi oblíben jak u klientů (především z ústavních zařízení), tak u návštěvníků z celého děčínského regionu.

1.9 Soutěž První pomoci

Slunečnice, o.s. jako jediná v ČR pořádá soutěž v První pomoci pro lidi s mentálním postižením, a to již od roku 2007. Domníváme se, že umět poskytnout první pomoc sám sobě nebo komukoliv v nouzi, je dovednost životně důležitá i pro postižené osoby. O akci je mezi ústavy a organizacemi pomáhajícími postiženým rok od roku větší zájem a o její důležitosti vypovídá i podpora letošního ročníku Ministerstvem zdravotnictví. Soutěž je tradičně zakončena tanečním bálem pro postižené i veřejnost.

1.10 Výtvarná soutěž

Soutěž vyhlašujeme pravidelně každým rokem pro všechny, kteří rádi malují a tvoří bez ohledu na jejich handicap. Jedinou podmínku, kterou musí splňovat je věk – soutěž je určena starším 11 let. Potvrzuje se nám, že v oblasti výtvarného snažení nehraje zdravotní znevýhodnění opravdu žádnou roli. Soutěž a její slavnostní vyhodnocení dokonale spojuje nejrůznější světy, z čehož máme nesmírnou radost.

2. Formy podpory

Abychom Váš dar mohli „legálně“ zanést do účetnictví, potřebujeme znát Vaše údaje. Ty uvedeme ve smlouvě o sponzorském daru, kde bude podrobněji definována částka (či forma) a účel. Tato smlouva s příjmovým dokladem o převzetí daru (v případě bankovního převodu bude dokladem Váš bankovní výpis) bude adekvátním účetním dokladem pro Vaše firemní nebo osobní potřeby. Prosím, napište nám (hladikova@slundecin.org) nebo zavolejte (Věra Hladíková – 734 314 613), rádi Vás u nás uvítáme nebo zajedeme za Vámi.

Pokud s námi nechcete řešit žádné oficiality a jste typ lidí, kterým nejvíce vyhovuje v hotovosti předat peníze a pak si jednou za čas při nějaké akci zkontrolovat, zda Vaše investice do této organizace byla efektivní, využijte možností naší veřejné sbírky (viz odkaz veřejná sbírka), dárcovské sms nebo platby přes internet.
Vděčni budeme za vše. A naši klienti dvojnásob.

2.1 Finanční dary
2.2 Hmotné dary
2.3 Osobní pomoc
2.4 Nákup výrobků a služeb
2.5 Náhradní plnění
2.6 Člen přispěvatel
 

2.1 Finanční dary

- převodem na bankovní účet Slunečnice, o.s. u GE Money Bank 160 405 277/0600
- trvalým příkazem z účtu ve výši a pravidelnosti dle vašich finančních možností
- platbou z vaší kreditní karty
- hotově v kanceláři Slunečnice, o.s., Hudečkova 1, Děčín 1, v 1.patře, u naší ekonomky - Ing. Jany Zýkové
- příspěvkem do veřejné sbírky č.j. 1673/SČaKŽU/2009, ev.č. 48094/2009, povolené Krajským úřadem v Ústí nad Labem dne 18.3.2009.

Finanční dar vám potvrdíme smlouvou, v níž bude uvedena výše tohoto daru a adresné určení pro jeho využití, tak, aby jste si na něj mohli uplatňovat odpočet ze základu daně v závěrečném ročním zúčtování.
 

2.2 Hmotné dary

materiál pro práci s klienty, vybavení, nábytek, technika, hygienické potřeby, kancelářské potřeby, konkrétní hmotné věci dle aktuální potřeby (více v adresných projektech).

Hmotný dar vám potvrdíme smlouvou, v níž bude vyčíslena výše tohoto daru, tak, aby jste si na něj mohli uplatňovat odpočet ze základu daně v závěrečném ročním zúčtování.
 

2.3 Osobní pomoc

Dobrovolnická pomoc - pravidelná, příležitostná i jednorázová.

Řemesla – instalatér, elektrikář, truhlář, tesař, lakýrník, zedník… - můžete nám pomoci bezúplatným nabídnutím vašich dovedností pro drobné i větší potřeby (opravy, havárky, vylepšení interiérů…).

Další profesionální pomoc – pomoc při hledání práce (zakázek) pro trénink i sociální firmu (každý z nás má nějaké známé, příbuzné, možná v jejich firmě potřebují kompletaci nějakých výrobků, možná pravidelnou údržbu pozemku nebo objektu…), poskytnutí odborných služeb, poradenství, atd.
 

2.4 Nákup výrobků a služeb

- využíváním našich služeb, při kterých zaměstnáváme lidi s postižením:

nákup služeb Chráněné grafické dílny (webové prezentace, letáky, vizitky, katalogy, výroční zprávy, kalendáře, výroba tiskovin a propagačních předmětů, služby public relations …)

nákup služeb Sociální firmy Slunečnice, o.s. (úklid, vyklízení prostor a objektů, malování, údržba nemovitostí, zahradní práce, údržba zeleně, kompletační a balící práce, doprava….)

návštěvami a posezením v našich tréninkových pracovištích – Vegetariánská restaurace Kašmír a Zámecká kavárna-palačinkárna Na cestě nebo jejich podporou tím, že budete využívat jejich prostory k firemním akcím, rodinným oslavám, objednáte si u nás pohoštění, atd.

zakoupením výrobků lidí s postižením z dílen sociální rehabilitace – buď přímo u nás ve Slunečnici, o.s. nebo prostřednictvím internetu (viz e-shop)

odkoupením vybavení po ukončených projektech, které již nepotřebujeme, ale stále je funkční (viz e-shop)

zadáním reklamy na našich propagačních materiálech, na našich veřejných kulturních akcích (např. festival Zámecká Kramle), atd. Výhodou této formy podpory je skutečnost, že si plnou výši účtované služby můžete dát do nákladů.

2.5 Náhradní plnění

– pro firmy nad 25 zaměstnanců, které z nějakého důvodu nemohou zaměstnat potřebný počet znevýhodněných osob, umíme na míru připravit náhradní plnění tak, aby jste nemuseli platit vysoké odvody za nesplnění zákonné povinnosti, zároveň mohli mít dobrý pocit, že jste pomohli prospěšné věci, a to vše za výhodných finančních podmínek! Stačí kontaktovat vedoucí pracovníky Sociální firmy Slunečnice, o.s. nebo Chráněné grafické dílny Slunečnice.
 

2.6 Člen přispěvatel

- jako člen přispěvatel se zavážete pravidelně každoročně přispívat konkrétní částkou (od 100,- Kč výše) ve formě členského příspěvku. Váš pravidelný příspěvek je pro nás dlouhodobou a stabilní podporou. Nemusíte tak řešit složité smlouvy o sponzorských darech a navíc také jako člen organizace budete mít možnost účastnit se jednání Rady Slunečnice, o.s., Valné hromady, budete zván na pravidelné akce a budete mít možnost podílet se na růstu a směřování Slunečnice, to vše samozřejmě s ohledem na vaše časové možnosti a zájem.

V případě, že se vám tato možnost líbí, kontaktujte přímo předsedkyni organizace - Šárku Zimovou Dostálovou (dostalova@slundecin.org, tel.: 733 735 940).
 

3. Odměna pro vás

Co můžete od nás za Vaši podporu získat Vy

- v případě finančního daru (i vyčísleného hmotného daru) získáte možnost odpočtu poměrné části daru ze základu daně
 (platí pro firmy i soukromé osoby). O tuto poměrnou část budete za daný rok platit nižší daně.

- u finanční podpory formou reklamy – získáte propagaci Vaší společnosti v prostorách Slunečnice, pravidelně navštěvovaných veřejností, na našem webu, materiálech a veřejných akcích (viz bod níže).

- poděkování a logo dárce umisťujeme na webu Slunečnice, o.s., na plakátech k veřejným akcím (např. festival Kramle na Děčínském zámku, koncerty, besedy, vzdělávací akce…), v prostorech Slunečnice, o.s. a prostorech využívaných k veřejným akcím (Vegetariánská restaurace Kašmír, Zámecká kavárna-palačinkárna Na cestě, festivalové pódium na Kramli, Sociální centrum Cesta do světa, Vzdělávací centrum Slunečnice,o.s., aj.), v propagačních letácích (např. pro nábory dobrovolníků na středních školách) a v každoroční výroční zprávě, která je distribuována ke všem partnerům (úřady, zastupitelstva, firmy, školy, další neziskové organizace, veřejnost).

- informace o využití Vašeho daru – donátorům posíláme výroční zprávy, kde za uplynulý rok shrnujeme veškerou činnost Slunečnice, o.s. a předkládáme veřejnosti výsledky našeho hospodaření. Pravidelně je zveme na akce, které v průběhu roku organizujeme, pořádáme 1x do roka slavnostní setkání s donátory, kde je informujeme o činnosti, představujeme výsledky naší práce a přede všemi hosty jim veřejně předáváme poděkování a malé dárky, atd.

- exkluzivitu zakázek – jako našemu podporovateli se Vám budeme s vděčností snažit poděkovat za pomoc všemi způsoby, které umíme. Potřebujete například posekat pozemek a spěchá to? Naše Sociální firma má zakázky naplánované na celý týden, ale umí operativně rozvrhnout pracovní týmy tak, aby jste byli hned druhý den obslouženi k Vaší plné spokojenosti, a navíc za dobrou cenu.
 

4. Poděkování

Občanské sdružení Slunečnice, o.s. děkuje všem podporovatelům, sponzorům a dárcům. Pomáháme společnými silami mentálně a tělesně postiženým lidem všude tam, kde je to možné. Usilujeme o to, aby jejich život byl bohatý, smysluplný a společenský.
 

SDRUŽENÍ SLUNEČNICE, o.s., PODPOŘILI:

Připravujeme.....
 

PROJEKTY SLUNEČNICE, o.s., Z PROSTŘEDKŮ VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ PODPORUJÍ:

Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
Ministerstvo vnitra České republiky
Ministerstvo kultury České republiky
Ministerstvo zdravotnictví České republiky Krajský úřad Ústí nad Labem
Úřad práce v Děčíně
Statutární město Děčín

DĚKUJEME VŠEM VÝŠE JMENOVANÝM JMÉNEM LIDÍ S POSTIŽENÍM, KTEŘÍ JSOU UŽIVATELI NAŠICH SLUŽEB, SLUNEČNICE, o.s.
 

Velké poděkování

Velké poděkování patří také zaměstnancům Slunečnice, o.s. a dobrovolníkům.
Těm prvním proto, že kvalitou své práce reprezentují dobré jméno organizace a pomáhají Slunečnici růst a naplňovat poslání, za kterým společně kráčíme. Každý z našich zaměstnanců dává Slunečnici víc, než jen osm hodin pracovní doby - většina z nás ve volném čase pomáhá připravovat větší akce, zlepšovat prostředí, ve kterém pracujeme a i mimo Slunečnici pro její uživatele hledá různé možnosti zapojení a podpory. Nesmírně si vážím také jejich osobní ochoty podílet se na rozvoji Slunečnice, plánování její budoucnosti a řešení potřeb, které v plynutí času průběžně vyvstávají.

Těm druhým, dobrovolníkům, pak proto, že jsou pro nás nepostradatelnou silou, jíž si ceníme za její obětavost a nadšení z trávení vlastního volného času pomocí jiným lidem. Dobrovolníci dodávají naší práci svěžest a obohacují naše stereotypy novými pohledy a radostí z malých drobných úspěchů.
Bez vaší každodenní pomoci a drobné práce bychom nedosáhli úspěchů, kterými se dnes můžeme chlubit. Každý den, kdy se mohu s pýchou podívat na naši společnou práci, vím, že má smysl.

A v neposlední řadě nemohu opomenout stejně velký dík členům Slunečnice, o.s., kteří nám dávají důvěru a podporují naše úsilí v dosahování každoročních i dlouholetých plánů.

Šárka Zimová Dostálová, ředitelka Slunečnice, o.s.