Akce

10.6.2017 od 13. hodin
      v Kempu Děčín   

 http://kramle.webnode.cz     


Sponzoři

Náhradní plnění

Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, §81 stanovuje, že zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.
 
Tuto Povinnost zaměstnavatelé plní:
a) zaměstnáváním osob ZP v pracovním poměru
b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků chráněných pracovních dílen provozovaných občanským sdružením
c) odvodem do státního rozpočtu, ...nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v bodech a) až c).
 
Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a povinného podílu je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců a výpočet plnění povinného podílu stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
 
Sociální firma Slunečnice nabízí v rámci náhradního plnění celou škálu strukturovaných služeb, viz. tento web.
 
Množství doplňujících informací najdete na webu pod heslem „náhradní plnění“.