Akce

10.6.2017 od 13. hodin
      v Kempu Děčín   

 http://kramle.webnode.cz     


Sponzoři

PROJEKT

 

Najít cestu“

CZ.1.04/3.3.05/D6.00270

Projekt podpořený ESF a státním rozpočtem ČR

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

 

DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU:

15.11.2014 – 14.11.2015


MÍSTO REALIZACE PROJEKTU:

Děčín , Ústecký kraj


CÍLE PROJEKTU:

Cílem projektu je 12 osobám z cílových skupin – osoby se zdravotním a mentálním postižením, Rómové a lidé nad 50 let

1) pomoci najít s oporou odborníků své místo a svůj objektivní a dosažitelný pracovní cíl

2) pomoci zlepšit postoj k sobě sama – najít ztracené sebevědomí

3) získat ztracené nebo chybějící pracovní návyky a dovednosti

4) najít adekvátní pracovní uplatnění u žadatele (vytvoření 6 nových pracovních míst) a vytvořit podpůrné podmínky pro dlouhodobé udržení se na pracovišti

5) najít následné uplatnění na otevřeném trhu práce (min. 4 osoby)


CÍLOVÁ SKUPINA – PRO KOHO JE PROJEKT URČEN:

- osoby se zdravotním postiženým - vhodné i pro vozíčkáře (podle aktuálního zdravotního stavu a lékařského vyšetření)

- osoby nad 50 let věku

- Rómové

NABÍZÍME KVALITNÍ PŘÍPRAVU:- motivační program (podpora sebedůvěry)

- poradenství osobně - pracovní (vytvoření kariérního pracovního plánu)

- poradenství pro udržení pracovního místa – pro účastníky, kteří získají pracovní uplatnění

- individuální poradenství, nastavené na míru skutečným potřebám účastníka

- kvalifikaci, nebo potřebné vzdělání pro budoucí pracovní uplatnění

- praxi - komplexní program výuky (zaučení se v konkrétních dovednostech)

- finanční podpora pro všechny účastníky v  uhrazení vstupních nákladů (výpis z RT, lékařská prohlídka), nákup pracovních pomůcek a ochranných oděvů

- úspěšný absolvent praxe má možnost získat nové a skutečné placené pracovní místo na pracovní smlouvu


PRACOVNÍCI V PROJEKTU:

Ing. Olga Hušková – vedoucí Sociální firmy Slunečnice, o. s. – tel: 733 572 434, huskova@socialnifirma.cz

Šárka Zimová Dostálová – koordinátor projektu – tel: 733 735 940, zimova@slundecin.org, od 15.3.2015 - Iveta Gattringerová - tel: 733 735 942,  gattringerova@slundecin.org

Mgr. Petra Oujezká – odborný poradce - tel: 775 124 040

Marcela Valtrová – finanční manažer – tel: 739 445 149, valtrufka@seznam.cz

Petra Málková – odborný pracovník/mistr